Dodávateľsko -
montážna činnosť

Servisné a údržbárske
činnosti

Projekčno - inžinierska
činnosť

poskytuje široký rozsah montážnych, servisných
a technických služieb pri výstavbe, montáži
a generálnych opravách elektrární, teplární, petrochemických a chemických zariadení.
Viac o spoločnosti