SLOVING v médiach

V rokoch 2011/2012 naša spoločnosti participovala na jednom z  najväčších investičných projektov realizovaných v SR v oblasti energetiky. Išlo o modernizáciu a rekonštrukciu teplárne v a.s. SLOVNAFT, ktorá sa stala nosnou témou čísla 2/2012 časopisu „All for power“.

Tu nájdete článok o našej časti diela: