Certifikácia

V marci 2000 bol spoločnosti udelený certifikát systému kvality ISO 9001 - "Inžiniering a výkonné práce pri montáži a opravách v energetickom a chemickom priemysle".   Recertifikácie v roku 2015 na systém ISO 9001:2008 a v roku 2018 na systém ISO 9001:2015  potvrdzujú, že SLOVING má účelne vybudovaný, udržovaný a rozvíjaný systém riadenia kvality v súlade s požiadavkami medzinárodnej normy ISO 9002:1994. Certifikačná organizácia hodnotiaca systém kvality spoločnosti SLOVING je Bureau Veritas Quality International, Great Britain.

Spoločnosť okrem toho vlastní aj certifikát riadenia kvality v oblasti životného prostredia ISO 14001, certifikát ISO 45001:2018, certifikát SCC a certifikát zvárania ISO 38-34.
 
 
Tlak    
Zrušiť