Čestné uznanie

Pri príležitosti dvadsaťročného pôsobenia na slovenskom trhu v kategórii malého a stredného podnikania udelil minister hospodárstva SR p. Juraj Miškov a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR p. Jozef Mihál na konferencií „Malé a stredné podnikanie - základ trvalo udržateľnej ekonomiky“ konanej dňa 2.decembra 2011 spoločnosti SLOVING čestné uznanie za zodpovedné podnikanie, výrazný prínos pre hospodárstvo a zamestnanosť Slovenskej republiky.
 
Čestné uznanie