Servisné a údržbárske činnosti

Spoločnosť SLOVING v rámci svojich služieb poskytuje aj servisnú a údržbársku činnosť energetických zariadení, potrubných rozvodov a ostatnej strojnej technológie. V súčasnej dobe poskytujeme kontinuálnu údržbu u nasledovných zákazníkov:
 

SLOVNAFT a.s.

 • Servis a údržba kotlov a príslušenstva (dopravníky popola, ESP, regeneratívne ohrievače vzduchu a pod.)
 • Oprava potrubných rozvodov hydrantovej siete
 • Servis technológie kompresorovej stanice
 • Servis na zariadení hydraulickej ochrany podzemných vôd
 • Servis a údržba zariadení mechanicko–chemicko-biologickej čističky odpadových vôd
 • Servis a údržba cirkulačných chladiacich veží

Martinská  teplárenská a.s.

 • Servis a údržba palivového hospodárstva
 • Mlynských okruhov
 • Dymovodov a spalinovodov
 • Ventilátorov a rozvodov vzduchu

Zvolenská teplárenská a.s.

 • Servis a údržba palivového hospodárstva
 • Mlynských okruhov
 • Opravy strojnotechnologických zariadení