Referencie

Slovnaft, a.s.
Ropné potrubia

SLOVNAFT a.s.
Osadenie výzbroje vrtov hydraulickej ochrany vôd

Jaguar Land Rover Slovakia
Montážna hala Trim & Final

VW Martin
Nová chladiaca stanica - VW Martin

Slovenské energetické strojárne, a.s.
Rekonštrukcia kotlov 1 a 2 ENOB

SLOVNAFT, a.s.
Generálna oprava kotla K3

Slovenské Energetické Strojárne a.s.
Rekonštrukcia kotla K14 – Elektráreň Třebovice

Slovenské elektrárne
Výmena výhybov okolo horákov K3

Bukocel Hencovce
prestavba baliarne na výrobu ECF

FANS
VK Bučina - montáž vzduchového kondenzátora s príslušenstvom

Martinská teplárenská
vzduchový kondenzátor

METSO
rekonštrukcia kotla K4 v Martinskej teplárenskej

Váhostav
sk - palivové hos. - Rekonštrukcia K4

Zvolenská teplárenská
dohrev obehovej vody

Žilinská teplárenská
výmena II. stupňa a prehrievača

VW
Dodávka a montáž kompletných potrubných rozvodov médií pre halu H4, novú lakovňu H2, novú lisovňu H7 a zvarovňu H4a

Slovenské elektrárne
Výmena výmenníkových staníc VOŤ

Bratislavská teplárenská
Kompletná rekonštrukcia odovzdávajúcich staníc tepla a výmena horucovodov

Zvolenská teplárenská
Automatizácia čerpacej stanice vratnej vody

SLOVNAFT
Potrubné prepojenie odplynov z kolóny C1 a C2 na výrobnej jednotke - Atmosferická destilácia 5

Martinská teplárenská
Rekonštrukcia výmenníkových staníc na ohrev horúcej vody

Slovenské elektrárne
Výmena výhybov okolo horákov a výmena prehrievača pary III° kotla K3

FANS
Výstavba chladiacich veží a kompletných potrubných rozvodov chladiaceho centra CC8

WABAG
montáž technológie čírenia surovej vstupnej vody