Vedenie a zamestnanci

Ing. Peter Záhorský - majiteľ spoločnosti, konateľ, riaditeľ
Ing. Peter Krídl - majiteľ spoločnosti, konateľ, ekonomický a finančný riaditeľ


TECHNICKO-OBCHODNÝ ÚSEK

Mgr. Jaroslav Rajčany, MBA - technicko-obchodný riaditeľ
Ing. Michal Zachar - obchodný úsek
Ing. Samuel Šoltýs - obchodný úsek
Danka Mitasová - odbyt a zásobovanie
Pavol Muráni - technológ – kalkulácie
Ing. Tibor Tóth - kalkulácie
Michal Mrázik - kalkulácie
Ing. Ján Šípoš - autorizovaný inžinier pre projekčné práce
 

VÝROBNÝ ÚSEK

Ing. Ľuboš Potocký - výrobný riaditeľ
Ing. Imrich Morva, EWE - autorizovaný koordinátor zvárania
Ing. Lukáš Ambruš - technik
Ing. Dominika Giertlová - predstaviteľ IMS
Pavol Boch - skladové hospodárstvo
 

PROJEKTOVÍ MANAŽÉRI:

Ing. Filip Dobrota
Ing. Peter Kubáň
Ing. Štefan Klimant
Ing. Tibor Tóth
Ing. Viktor Kopal
Ing. Jana Maudrá
Juraj Lopušný
Peter Poliak
Rudolf Kelecséniy
Robert Kováč
Jozef Karandušovský
Jozef Komora

 

EKONOMICKÝ ÚSEK

Mgr. Jana Ergangová - účtovníctvo
Renata Potocká - mzdy a personalistika
Simona Priesolová - asistentka riaditeľa spoločnosti