Vedenie a zamestnanci

Ing. Peter Záhorský - majiteľ spoločnosti, konateľ, riaditeľ
Ing. Peter Krídl - majiteľ spoločnosti, konateľ, ekonomický a finančný riaditeľ


TECHNICKO-OBCHODNÝ ÚSEK

Mgr. Jaroslav Rajčany, MBA - technicko-obchodný riaditeľ
Ing. Michal Zachar - obchodný úsek
Ing. Samuel Šoltýs - referent obchodného úseku
Danka Mitasová - odbyt a zásobovanie
Pavol Muráni - technológ – kalkulácie
Ing. Tibor Tóth - kalkulácie
Ing. Ján Šípoš – autorizovaný inžinier pre projekčné práce
 

VÝROBNÝ ÚSEK

Ing. Ľuboš Potocký - výrobný riaditeľ
Ing. Imrich Morva, EWE - autorizovaný koordinátor zvárania
Ing. Lukáš Ambruš - technik
Pavol Boch - skladové hospodárstvo
 

Projektoví manažéri:

Ing. Filip Dobrota
Ing. Peter Kubáň
Juraj Lopušný
Štefan Klimant
Gabriel Kis
Peter Poliak
Rudolf Kelecséniy
Robert Kováč
Jozef Karandušovský
Jozef Komora
Ing. Viktor Kopal
Ing. Tibor Tóth
Ing. Dominika Petrášová
Ing. Jana Maudrá

 

EKONOMICKÝ ÚSEK

Mgr. Jana Ergangová - účtovníctvo
Renata Potocká - mzdy a personalistika
Simona Priesolová - asistentka riaditeľa spoločnosti