Ochrana osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre informačný systém: IS evidencia obchodných partnerov

Informácia o spracúvaní osobných údajov uchádzačov o zamestnanie pre informačný systém:
IS personalistika a mzd
y


Informácia o spracúvaní osobných údajov pre informačný systém: IS správa registratúry

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre informačný systém: IS účtovné doklady